Page:Sibu Congkan Xubian220-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-122.djvu/2

此页尚未校对


大清一統志

 贛州府

︹古蹟︺贛縣故城在今贛縣西南漢縣也寰宇記漢高六年使灌嬰畧定江南始為贛縣立

  城以防趙佗今州西南益漿溪故城是也東晉永和五年太守高珪置郡城於章貢二水間義熙七

  年徙於贛水東梁承聖元年復移於章貢間即今城是也又贛縣晉太康末洪水横流忽有大鼓隨

  波而下入葛姥故城衆力齊曳不動卜於其地置縣吉遂徙以就焉宋昇明初移置贛水東三百步

  梁承聖初又遷贛水南唐貞觀中徙於今治雩都故城有二一在今雩都縣東北漢縣

  也一在今縣東南唐初所遷寰宇記雩都即漢高帝六年使灌嬰防趙佗所立縣也在郡城東四里

  地名東溪陳永定初遷於大昌村隋大業中復還故郡城唐武徳初又移歸大昌村貞觀中暴水為

  患安撫大使任懷玉奏請置於南康古郡即今縣城也縣志漢縣治曰古田坪在今縣東北東溪水