Page:Sibu Congkan Xubian220-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-122.djvu/31

此页尚未校对


   ︹五代︺︹梁︺盧光稠贛人光啟元年南方盗起州人譚全播與衆推光稠為刺史據

   虔州天復二年出兵陷嶺南之韶州梁初江南嶺表悉為楊吳及南漢分據光稠獨以虔韶請命京

   師通道輸貢遂以為百勝軍防禦兼五嶺開通使開平三年︹宋︺陳炳贛人結廬崆峒山中

   躬耕樂道勤於著述包拯知瑞州道過虔師事之鍾伷龍南人紹京之後元豐進士厯知潯

   州陽山考課為天下第一除廣西轉運使以平蠻功進龍圖閣學士陽孝本贛人學博行高

   隱於城西通天巖蘇頌蒲宗孟皆以山林特起薦之蘇軾自海外歸過而愛焉號之曰玉巖居士隱

   遯二十年一時名士多從之㳺崇寕中舉八行為國子録轉博士以直秘閣歸李朴興國人紹

   聖進士厯西京國子敎授程頤獨器許之移䖍州敎授以嘗言隆祐太后不當廢處瑶華宫忌者欲

   擠之死朴泰然無懼色徽宗即位陳瓘薦朴召對首言熙寕元豐以來政體屢變大臣互相排擊失

   今不治不可勝救人言士大夫之學不求諸已而惟王氏是聽敗壞心術莫大於此蔡京惡之復以