Page:Sibu Congkan Xubian220-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-122.djvu/36

此页尚未校对


  勞不償費觀象力贊之條陳九議張慎言代為巡撫嘉其才力薦之値璫勢熾告歸後起為員外郎

  崇禎甲申之變死之 本朝乾隆四十一年   賜諡節愍

 ︹本朝︺易學實雩都人㓜頴悟好學與瑞金楊以任贛縣劉日佺等友善奉母入山杜門三十

  年所著有犀厓文集雲湖詩集朱家垣長寕人順治四年縣初平城以外猶多負固縣令申

  請委用營官家垣暨張世祥廖宗旺並以血戰全城俱入祀鄉賢祠凌日章長寕諸生因粤

  寇馬劉沈攻城岡日章率鄉勇禦之賊大至奮勇格鬬殁於陣入祀鄉賢祠潘吉長寕人因

  粤寇周海元潛入寒地山吉夜襲之斬賊奪旗厯有功績入祀鄉賢祠范洵長寕人三藩叛

  時寇盜蜂起洵散財倡衆身當賊鋒大小十餘戰㓂不敢逼敘功授守備丁巳叛民黎繁祉布散偽

  劄洵密令族弟范崇約偽往領劄賺𫉬實據呈官同兵星夜擒殺之邑賴以安入祀鄉賢祠

  孔興長寕人素嫻兵略三藩叛隨澄海鎮將招撫萬安諸寇孔興率數騎達賊營諭以順逆偽