Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/19

此页尚未校对


  改置湖廣等處承宣布政使司統轄湖南北正統三年設湖廣巡撫

  崇禎間設總督俱駐武昌

 本朝康熙三年分置湖北省領府八武昌漢陽黄州安陸徳安荆州

  襄陽鄖陽雍正六年升荆州府屬歸州為直隸州十三

  年升荆州府屬夷陵州為宜昌府降歸州直隸州

  為州屬焉以舊屬歸州之恩施縣治置施南府乾

  隆五十六年升安陸府屬荆門州為直隸州共領

  府十直隸州一

  武昌府 漢陽府 黄州府 安陸府 德安

  府 荆州府 襄陽府 鄖陽府 宜昌府