Page:Sibu Congkan Xubian221-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-123.djvu/82

此页尚未校对


  北龍潭山東明建文元年建 本朝康熙十年修雍正七年重葺入學額數十五名蒲圻縣

  學在縣治南宋紹聖初建 本朝康熙十一年十六年雍正七年先後修葺入學額數十五名

  咸寕縣學在縣治東南高峯下宋慶厯中建 本朝順治初修乾隆五十七年重修入學

  額數十二名崇陽縣學在縣治北舊在西門外元末燬明洪武初改建 本朝順治十

  二年修雍正六年修入學額數十二名通城縣學在縣治東明洪武五年建 本朝雍

  正三年八年相繼修乾隆五十五年重修入學額數十二名興國州學在州治西南宋

  建明宏治中重建 本朝順治十八年康熙五十四年雍正二年先後修葺入學額數二十名

  冶縣學在縣治西宋建明洪武十二年重建本朝雍正七年重修入學額數十五名

  山縣學在縣治東羅阜山麓宋慶厯四年建 本朝雍正五年修入學額數八名江漢

  書院在江夏縣治東明建在治西 本朝順治初改建今址康熙中重修勺庭書院