Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/157

此页尚未校对


   黄陂縣東即古黄城鎮陳書宣帝紀大建五年伐齊克黄城以為司州治下為安昌郡隋書地理志

   永安郡黄陂後齊置南司州後周改曰黄州置總管府又有安昌郡開皇初廢又後齊置滻州陳廢

   元和志黄陂縣東北至黄州一百二十里本漢西陵縣地三國時劉表為荆州刺史以此地當江漢

   之口懼呉侵軼建安中使黄祖於此築城鎮遏因名黄城鎮周大象元年改鎮為南司州并置黄陂

   縣隋初改為鎮後復為縣舊唐書地理志後周於古黃城西四十里獨家村置黄陂縣 按古黃城

   據舊唐志在今縣東即齊陳時南司州治也明統志謂在縣北者乃後周時所置黄陂縣在今縣北

   三里宋端平三年又寄治青山磯元時還舊地復移今治耳湘州故城在黄陂縣北魏

   書地形志湘州梁置魏因之治大活關城領郡三安蠻梁寕永安元和志大活關在黄陂縣北二百

   復州故城在沔陽州治西魏置建興縣為沔陽郡治隋改為沔陽縣唐屬復州宋廢

   為鎮後移復州治此元升為沔陽府明改州隋書地理志沔陽郡沔陽後周置復州開皇初州移仁