Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/168

此页尚未校对


  在黄陂縣西南二里其地有水可容舟楫商賈集焉新隄鎮在沔陽州南設守備一員領兵

  仙桃鎮在沔陽州東北九十里接漢川縣界有雞公洲白雲砦在孝感縣西南

  白雲山路從黄草山入高峻險仄直如自天而下中頗㘭坦其前有礮架山明未邑人壘為城避冦

  三家步店在孝感縣東三十里即三㲼埠也楊店在孝感縣東五十里西去

  黄陂縣七十里當往來孔道最為繁盛 本朝順治十二年置驛今裁新店在孝感縣東北

  一百十里地險僻其南為二郎畈店相傳孫權嘗射獵於此團林埠市在黄陂縣東四

  白漠港市在黄陂縣北四十里巴林市在黃陂縣北九十里採桑市

  在沔陽州西北三十里楊家河集在孝感縣西南四十里

 ︹津梁︺迎春橋在漢陽縣西三里宋大觀初建永安橋在漢陽縣西三里官橋

  在漢陽縣西六十里甑山橋在漢川縣東南十里甑山下新陂橋在漢川縣北四