Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/5

此页尚未校对


   遷於河北朱老廟後明初友諒既平仍還舊治唐年故城在崇陽縣西四十里唐置縣屬

   鄂州五代吳時改為崇陽遷今治元和志唐年縣本漢沙羡縣地天寶二年分置寰宇記呉順義七

   年改為崇陽縣志唐年故城在縣西桃溪橋東五代時遷今治朱梁初楚將許德勛破唐將李饒等

   掠上高唐年而歸即此下雋故城在通城縣西漢置縣屬長沙國後漢晉屬長沙郡宋

   齊俱屬巴陵郡隋省入蒲圻元和志下雋故縣在唐年縣西南一百六里因雋水為名寰宇記梁大

   同五年於下雋縣置上雋郡承聖三年改為雋州天嘉四年州廢隋開皇九年省下雋入蒲圻

   按漢書地理志武陵郡充縣澧水東至下雋入沅後漢書馬援傳援征五溪軍次下雋則下雋當在

   長沙武陵之間於今為湖南地殆呉以後始移縣於巴陵之東也下雉故城在興國州

   東南漢置縣晉省元和志下雉故縣在永興縣東南一百四十里漢伍被謂淮南王安曰守下雉之

   城絶豫章之口是也武昌記下雉縣晉義熙中併入陽新州志今州東昌平鄉下洋有下雉潭