Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/84

此页尚未校对


  隆癸卯舉人任歸州學正嘉慶四年在州𠞰辦教匪陣亡   恩子雲騎尉世職入祀昭忠祠

  朱尊爵通山人事父母以孝聞一日其父赴村市距家數里許日暮未歸尊爵訝其遲持炬

  往迎適父遇虎尊爵號呼奔救虎即遁去父屢患腹疾醫者云服鮮石耳可愈邑有九宫山懸崖峭

  壁下産石耳尊爵以繩繫腰間採取得之父食之即愈後父母殁前後廬墓左六年嘉慶七年 旌

 ︹流寓︺︹漢︺禰衡平原般人建安中劉表送衡與江夏黄祖祖善待之祖長子射尤善衡嘗與俱

  遊共讀蔡邕所作碑文射愛其辭還恨不繕寫衡曰吾能識之惟其中碑缺二字為不明耳因書出

  之射馳使寫碑還校如衡所書莫不歎服射時大㑹賓客有獻鸚鵡者射舉巵於衡曰願先生賦之

  以娛嘉賓衡攬筆而作文無加㸃辭令甚麗後黄祖在蒙衝船上大會賓客而衡言不遜順祖慚乃

  訶之欲加箠衡大罵祖恚殺之︹晉︺高悝廣陵人寓居江州刺史華軼辟為西曹掾尋軼敗悝

  藏匿軼二子及妻崎嶇經年既而遇赦攜之出首帝嘉而宥之孟嘉鄳人曾祖宗葬武昌因家