Page:Sibu Congkan Xubian222-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-124.djvu/94

此页尚未校对


   死遂截髪毁容順治二年闖賊南奔徐年且七十罵賊死順治十六年 旌長山烈婦

   不知何許人闖賊南奔驅襄郢士民以從婦與夫被掠途中得脱夫殁於江夏縣長山鋪婦身餘一

   珥即以珥倩人掘地以葬有少年掘地成壙强婦偕去婦身入壙枕夫屍慟𡘜觸顙流血批王自掩

   曰乞併葬我衆挽之不起會日暮風雨暴作衆委去平明往視見血流滿面死里人遂加土成塚

   周文彬妻皮氏通城人名鳯貞十三字文彬明末周為賊所掠鳳貞守貞數十年以

   凌昇妻束氏江夏人在室刲股療母病及歸昇昇卒守節茹蔬終身李懋

   德妻朱氏江夏人年二十餘寡居順治初寇薄城守夫柩不去遇害郭惟一妻

   孫氏江夏人惟一以哭父死孫年十八夫兄欲奪其志遣少僕為婦妝以嘗孫卒不敢犯孫有

   遺腹將乳夫兄賄蓐媪殺之孫偵知娩身不用蓐媪死而復甦者再子生適里人同日生女夫兄誣

   其以女為子訟於官刺血驗非偽夫兄服罪孫苦節終身子炳長為諸生余光煌妻詹