Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/23

此页尚未校对


  通行名曰通禮嘗授徒於雲夢遂家焉遠近問業者踵至當事欲見之以老辭卒無子門人為卜葬

  劉承謨字君顯沔陽人順治中知臨高縣海冦陷城不屈死贈廣東按察司僉事

  賜祭廕熊伯龍字次侯漢陽人順治己丑進士第二授翰林院編修厯官侍讀學士

  性孤介砥礪名節在館閣二十年文章推重一世好汲引後學精於藻鑑主試浙江督學順天及官

  祭酒多所識拔呉正治字賡菴漢陽人父嵓有孝行正治順治己丑進士由編修遷右庶子

  出為江西南昌道𡻕暮單騎行部按獄其非法淹繫者悉釋之遷陜西按察使誅巨猾民皆稱快内

  升刑部侍郎審𥼶江南無辜諸生二百餘人議奉行赦欵宜速禁狀外指攀皆切中機宜遷督捕侍

  郎時姦宄借逃人肆毒毎誣及平人正治疏請除十家連坐之令擢左都御史疏言緝逃事例及因

  𡻕旱請暫停直隸玉田灤州等處葢造旗兵營房厯禮工兩部尚書康熙十八年乞休  諭嘉

  其端勤誠慎慰留之晉武英殿大學士後加太子太傅致仕卒諡文僖李昌祚字文孫若