Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/27

此页尚未校对


  序督兵守禦請援未至勢不支遣人賫兩州印赴省又密令舊城瘞庫金於他處及城陷保玉皇閣

  與賊巷戰力竭自經死事  聞贈道銜廕恤如例  予祀忠義祠嘉慶六年補給恩騎尉

  孫章字倬菴漢陽人由舉人厯刑部郎中出知惠州府免博羅夫役民立祠祀之平糶賑

  粥立法尤善總督趙宏燦薦升左江道未任而卒曾思謀漢陽人性至孝夏逢龍之變家

  人俱避匿思謀獨負父行賊執其母思謀乞以身代賊斫其臂思謀哀懇不已賊義而釋之母卒未

  葬隣火延其室思謀撫棺號慟不去比火熄前後俱燼惟停柩之室獨存既葬廬墓三年父遘疾思

  謀終夜䖍禱果瘳以侍疾勞瘁卒雍正九年 旌妻彭氏守節奉舅雍正八年 旌王戩

  穀漢陽人博學工詩古文辭著突星閣集數十卷李堂字也升沔陽人乾隆壬戌進士厯知

  雲南禄豐定遠太和浪穹諸縣課農興學潔己愛民擢鹽井提舉遷沂州知府調湖州濬七十二漊

  疏通水利又倡建愛山書院與諸生講切士風為之一振後以親老告養歸熊天楷