Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/33

此页尚未校对


   瑚女漢川人年十八為賊所執以首觸地取石自破其腦血流滿面賊怒殺之程正遇

   妻劉氏孝感人崇禎十年賊至被獲出劍劫之不從賊曰吾將殺而父母及而子殱而同𩔖

   衆環泣而勸之劉引頸曰疾殺我賊怒殺之釋其父母去蕭維芹妻朱氏沔陽人維

   芹為諸生崇禎中為流冦所執朱紿之曰書生安用不如舍而獲我賊釋其夫與子朱度遠去乃同

   十蕭氏媳張氏范氏並躍橋下死里人稱為蕭家四節婦劉公漾妻郭氏沔陽人公

   𣻌為御史賊陷沔陽郭拊膺長歎曰家貲不足惜惜吾既老與賊共生也赴水死羅承慈

   妻劉氏沔陽人年二十夫卒子國綸生僅一月家貧紡績養姑足不履庭户者二十年賊入

   沔陽劉抱夫木主與家人訣賊至罵賊死王某妻向氏黃陂人為賊所執持刀脅之向

   曰我死不辱奪賊刃自盡丁侗妻彭氏黃陂人夫卒無子家貧事姑盡孝兄欲奪其志

   終身不至兄家及卒鄰家憐而殮之劉應景妻邱氏孝感人為賊所執屢逼不從賊