Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/58

此页尚未校对


  聞贈廕 賜祭葬胡搢思廣濟人康熙中為鎮安府通判時雲南土富州州判沈文

 崇子紹基作亂據府城搢思扺蓮化嶺賊拒不得入乃招集民衆并調田州等土司兵議𠞰賊遽棄

 城走據上甲馬隘搢思既入城官兵未至賊乘夜攻陷之搢思罵賊遇害乾隆二十九年  予

 祀昭忠祠瘳士貞黄梅舉人知營山縣值譚宏黨彭時亨叛被執不屈賊怒殺之事

 聞贈按察司僉事  賜祭葬廕一子應拔官汶川知縣嘉慶六年補給恩𮪍尉世職胡一

 漣字公侑廣濟拔貢官兖州通判先是香爐口河決久未治一漣躬督畚鍤工成擢東昌府同知

 内遷郎中岀𣙜龍江𨵿有亷名會荆襄長隄衝決一漣請發帑修築兩府賴之擢廣西觀察以道梗

 留廣東兼管學政旋授廣西布政使以疾致仕徐本仙字佑倫蘄水人康𤋮庚子舉人以知

 縣試用雲南權昆陽知州雲南有滇池方三百里而海口僅數文由柴厰達螳螂川有山溪五道旁

 入沙少淤流弗能愓 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)近海田輒淹没有建言五溪為一俾急流以刷沙者大吏訪於本仙本仙力言