Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/147

此页尚未校对


   西南八十里分六眼湧出復合為一石笋泉在枝江縣東南六十里其石如笋傍有衆

   魚泉在宜都縣西二十里時有赤魚游泳其中又五里有五眼泉上有龍祠五竅流泉時有龍

   龍陂在江陵縣紀南城西南晋書武帝紀咸熙四年冬十月吳將萬郁冦襄陽遣太尉義

   陽王望屯龍陂水經注龍陂古天井水也廣圓二百餘步在靈溪東江隄内水至淵深有龍見於其

   中故曰龍陂清風池在江陵縣治東北隅方數百歩又有明月池皆在分省街南五代時

   髙氏所鑿又天鵞池在縣西四十里藕池在石首縣西五里濱大江嘉靖四十五年江决於

   此亦隄防要口白水池在監利縣治旁又縣治學宫後有瑞蓮池明永樂中嘗產並蒂蓮故

   名又縣治後有小山池又孟家池在縣東一里産千葉蓮大城池在監利縣東南一百里通

   尺八口相近有許家池其廣如湖民漁其中飲馬池在枝江縣南五里又有蓮花池產白

   蓮則兆豐年天井在江陵縣東二十里水經注楊水又東厯天井北井在方城此里餘廣圓