Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/157

此页尚未校对


   渚宫在江陵縣城内西北隅左傳文公十年子西沿漢泝江將入郢王在渚宫下見之水經注

   今城楚船官地春秋之渚宫名勝志渚宫楚之别宫梁元帝於渚宫故地修造臺榭湘東苑

   在江陵縣城内今廢渚宫故事湘東王繹於子城中造湘東苑穿池構山長數百丈植蓮浦中緣岸

   雜以奇木其上有通陂閣跨水為之南有芙蓉亭東有禊飲堂堂後有隱士亭亭北有真武堂堂有

   射堋馬埒其西有鄉射堂堂置行堋可得移動東南有連理堂堂前柰生連理當時以為湘東踐祚

   之瑞北有映月亭修竹堂縣水齋前有高山山有石洞潛行委宛二百餘歩山上有陽雲樓樓極髙

   峻遠近皆見北有臨風亭明月樓又有竹林堂一柱觀在松滋縣東邱家湖中渚宫故事宋

   SKchar川王義慶在鎮於羅公洲立觀甚大而惟一柱故名府志宋紹興二十年松滋縣令吕令問移觀

   之名於大橋五花館在江陵縣城内錢易南部新書荆南城中舊有五花館待賓客之上

   萬卷閣在江陵縣治東明統志宋咸平初朱昂與弟協致仕於所居建此閣藏其手抄