Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/43

此页尚未校对


   之此城南近夏水餘阯寛大則前漢江夏郡所理也寰宇記江夏故城漢為郡城今雲夢縣東南

   隨縣故城今隨州治春秋隨國漢置縣南北朝宋改曰隨陽西魏置隨州厯代因之左傳

   桓公六年楚武王侵隨注隨國今義陽隨縣宋書州郡志隨陽太守晉武帝大康年分義陽為隨國

   明帝泰始五年改為隨陽領縣隨陽漢隨縣後與郡俱改隋書地理志漢東郡西魏置并州後改曰

   隨州大業初置漢東郡元和志隨郡自宋以還多以封建子弟為王後魏大統十六年改隨州後遂

   因之舊唐書地理志隨漢東郡武德三年改隋州胡三省通鑑注楊堅受周襌遂以隋為國號又以

   周齊不遑安處去辵作隋以辵訓走故也元史地理志隨州宋為崇信軍又為棗陽軍後因兵亂遷

   徙無常元至元十二年歸附十三年即黃仙洞為州治州志元即黄仙洞為州治在大洪山尋徙今

   州治 按周書文帝本紀魏廢帝三年改并州曰隨州元和志作大統十六年似誤平林故

   城在隨州東北漢平林地晉置縣唐初省後漢書劉聖公傳地皇三年平林人陳收廖湛等聚衆