Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/42

此页尚未校对


   及第號破天荒為文奇詭岸傑自成一家崔道融荆南人為永嘉令累官右𥙷闕唐末不仕

   朱梁避地入閩︹宋︺夏侯嘉正字會之江陵人太平興國進士厯官著作佐郎嘗使巴陵

   作洞庭賦人多傳寫端拱初太宗召試詞賦擢為右正言直史館禇彥逢江陵人五世同

   居兄弟五人皆年七十餘至道中轉運使表其事詔𥙷彦逢敎練使朱昂江陵人好學有清節

   聚書至多號朱萬卷咸平二年拜工部侍郎致仕詔本府歲時存問命其子正辭知公安縣以便侍

   高懌字文悅季興四世孫十三能屬文通經史百家從种放受業放奇之不敢處以弟子

   行范雍建京兆府學召懌講授諸生常數百人張景字晦之公安人少從河東柳開遊悉出家

   書𢌿之嗜學益力與孫僅朱嚴輩相切磨真宗詔有司徵天下士景居首列為房參二州文學叅軍

   轉寶應簿後攝理真州事所著有洪範王霸論數十篇崔遵度字堅白江陵人純介好學

   太平興國進士累官左司諫於𫝑利泊如也仁宗時壽春王開府命遵度與張士遜並為王友官至