Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/5

此页尚未校对


   人逆戰大破之 本乾隆六年重修分水橋有二一在江陵縣東鎮流門外濠隄上明

   宏治中建一在縣東南公安門外安興橋在江陵縣東三十里橋之下曰安興港港側市

   曰城河口皆以舊縣得名又東二十里有華張橋相近有華筵橋又東十里有倪軍橋又縣東南四

   里有白雲橋又有武安橋㑹通橋在江陵縣西為衆水㑹流處下有鐵窗大渠龍陂

   橋在江陵縣城北十五里人縣東北二十里有王猛橋又五十里有新壋橋相近有郭公橋

   安橋在公安縣東一里明永樂中建相近有石浦橋舊架木正統中易以石白馬橋

   在公安縣西南六十里明嘉靖七年人戸部尚書鄒文盛重建改名恩波橋三穴橋

   安縣西三十里明正統中建橋下為七門江水支流自虎渡口南入洞庭湖逕此黃鐘橋

   在公安縣南明正統中建 本朝乾隆十七年重修黃金橋在石首縣南三里以近黄金隄

   而名本在黄金隄上本朝順治間移於隄北照影橋在石首縣西三里相傅漢昭烈帝孫