Page:Sibu Congkan Xubian226-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-128.djvu/72

此页尚未校对


   徐兆麟妻何氏石首人事姑至孝後遇賊赴水死劉氏江陵人劉汝濟女年

   十八夫先罹賊難死劉矢志靡他崇禎十七年㓂張獻忠大掠劉倉卒出走與祖母蕭氏同被賊

   執遂赴水死旬日汝濟覓得其屍並其夫合葬於邑之天井淵傅乘乾妻文氏

   人居紀山乘乾死文少寡崇禎末𢹂子避賊宿林中不入人家子復死遇賊刃之八創不從以節終

   侯令邱妾劉氏公安人適江陵侯令邱官京師崇禎十七年闖賊犯闕令邱欲舁劉

   送他所劉曰君早自匿勉圖報國盍封我置一室勿以爲念令邱如言脫身去劉自領至履皆用針

   線密縫遂自縊死賊平有鍼匠張某感其節收葬之侯氏公安人侯令邱二女一適田氏流賊

   至舅姑驚惶莫措女曰無憂兒就掠一室可免晚當尋兒於紀湖之潭語竟賊挈之去翌日尋之不

   得後五日復涕泣往尋屍乃冒水出面色如生血自鼻流如泉一適王氏避賊湖中賊至亦蹈水死

   咼公達妻龔氏公安人子修儀娶劉氏崇禎末流㓂大至欲汚龔抗志不辱爲賊所