Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/125

此页尚未校对


  四十里府志有漢費長房遺蹟

 ︹名宦︺︹三國︺︹魏︺蒯祺建安二十四年蜀主命孟達攻房陵祺為房陵太守為達所執不屈

  ︹晉︺吉挹馮翊蓮勺人孝武帝初為魏興太守苻堅將韋鍾來攻挹力拒之斬七百級加

  督五郡軍事鍾率衆欲趨襄陽挹又邀擊斬五千級鍾怒𮞉軍圍之又屢挫其鋒後鍾衆繼至城陷

  引刀欲自殺友奪其刀㑹鍾執之閉口不言不食而死郭寶太元中上庸太守桓沖遣伐苻

  堅魏興太守禇桓上庸太守殷方並降之新城太守麴常遁走三郡皆平︹西魏︺泉仲遵

  上洛豐陽人廢帝元年於上津置南洛州以仲遵為刺史仲遵留情撫接百姓安之先是民多背叛

  仲遵以亷𥳑處之羣蠻率服︹周︺蕭撝蘭陵人保定三年為上州刺史為政仁恕以禮讓為

  本嘗至元日獄中囚悉放歸家聽三日然後赴獄諸囚並依限而至吏民稱其惠化秩滿當遷部民

  李漆等三百餘人上表乞留詔嘉美之李禮成隴西狄道人武帝時遷州刺史時朝廷有