Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/58

此页尚未校对


 竹字靖節均州人事繼母以孝聞闖賊陷城死之 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠

 ︹本朝︺李藻𬃷陽人順治初以守城死難無子妻趙氏亦守節有司旌其門王謹微

 錫襄陽人康熙癸未進士授銅仁知縣縣處邊徼民被𡨚抑者無所控告謹微得其實為申雪之上

 官嫌其屢翻成案遣人密訪畧無私意但聞百姓感頌聲乃器重之旋以老乞休朱錦標

 均州歲貢康熙間官湖南耒陽縣訓導著四書直解入祀鄉賢蘇大有字元亨襄陽人由行

 伍累官至古州鎮總兵雍正六年丹江生苗梗化大有率將備攻克賊寨甚多丹江以平貴州清水

 江九股生苗及古州降苗聚處數萬大有撫馭有方苗民畏服其臨陣身先士卒與共甘苦八年以

 積勞成疾卒  賜祭葬  予祀賢良祠蔡成貴襄陽人雍正中由行伍累官至

 安籠總兵𠞰八達寨逆猓顏光色等又𠞰鄧横寨苗擢雲南提督以陣亡士卒家口無資乃請以大

 理城外三十里草廠募民開墾收租以養贍之並請  恩免科糧營中孤寡實沾其惠以老致