Page:Sibu Congkan Xubian227-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-129.djvu/90

此页尚未校对


 ︹學校︺鄖陽府學在府城東明嘉靖中建 本朝順治康熙中復修雍正四年乾隆四十六

  嘉慶元年十年重葺入學額數二十名鄖縣學在縣治西南明嘉靖中建 本朝康熙中

  修入學額數十五名房縣學在縣東門外舊在城内明嘉靖中改建今所 本朝康熙雍正

  乾隆中屢葺嘉慶七年移建演武厰舊址入學額數十二名竹山縣學在縣治北舊在

  縣治東明成化中改建後燬 本朝康熙中修復乾隆中屢修入學額數八名竹谿縣學

  在縣治東明成化中建 本朝康熙雍正中屢修乾隆四十五年再修入學額數八名保康

  縣學在縣治西明宏治中建後圮 本朝康熙中重建乾隆四十年修入學額數八名

  西縣學在縣治南明成化中建後燬 本朝順治康熙中重修入學額數十二名龍門

  書院在府城東北明嘉靖中建 本朝雍正十乾隆十三年四十七年嘉慶二年屢修

  陵書院在房縣城南乾隆三十三年建上庸書院在竹山縣治西順治康熙間先