Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/106

此页尚未校对


  孫武功人以䕃補施州通判崇寕中部蠻向文疆叛詔轉運使王蘧領州事致討公孫說降文疆

  而斬之蘧上功進三秩知涪州程公許宣化人李𡌴為制置使辟公許通判施州行户房公

  事節浮費疏利源民不增賦而用自足時諸將乘亂抄刼事定自危以重賂結幕府大將和彦威懷

  金寶以獻公許以色卻之彦威慚而退李庭芝應山人理宗時知建始縣訓農治兵選壯

  士雜官軍敎之期年民皆知戰守善馳逐無事則植戈而耕兵至則悉出而戰夔率下其法於所部

  ︹明︺譚朗然字子明茶陵人嘉靖初任建始縣悉心愛民勸農桑時稱循吏

 ︹本朝︺左其選夷陵州人康熙三年知建始縣值城郭荒蕪其選攜一僕至縣偕典史親刈荆

  棘結茅以居綏輯流民數百人給牛種俾盡力𤱶畝民賴以𫎇業張沖太康人雍正癸丑進

  士知來鳳縣秉性醇厚多行惠政附郭西南多膏田沖導濬水源設甬道滋灌溉嘗課農桑至鄉每

  敎以尊君親上之義民咸欣樂不忍去莊紉蘭惠安舉人知來鳳縣嘉慶元年敎匪滋擾