Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/143

此页尚未校对


  兼管石橋驛河溶鎮巡司在當陽縣東南五十里舊名合溶市沮漳二水至此合流

  新城鎮在荆門州東南一百二十里宋末吕文煥築新城即此舊設巡司今裁

  洋鎮在荆門州東南一百四十里漢水上舊設水利同知乾隆五十六年以州同改駐

  居口鎮在荆門州西一百二十里仙居山口為往來要道舊設巡司今裁樂鄉鎮

  在荆門州北九十里即樂鄉故城王存九域志長林縣有樂郷鎮荆門所在荆門州南九

  十里今裁宜門所在荆門州北一百三十里今裁百寶砦在當陽縣北五十里

  金砦在遠安縣境有把總駐防漳河口在當陽縣北一百里舊設巡司今裁大漢

  口在遠安縣北三十五里相近有小漢口皆高巖絶壁下有小徑通荆門州相傳皆關忠義屯兵

  南襄堡在遠安縣北九十里安洋坪在遠安縣北五里

 ︹津梁︺平政橋在荆門州西南𫎇惠橋在荆門州西惠政橋在荆門州北