Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/48

此页尚未校对


   道州志唐天寳六載廢廢盤順安撫司在鶴峯州境明成化末置今裁廢椒

   山瑪瑙長官司在鶴峯州境廢五峯石寶長官司今長樂縣

   廢石梁下峒長官司 廢水盡源通塔坪長官

   司俱在鶴峯州境以上四司俱元至正初置明洪武十四年廢永樂五年復置隸容美宣撫司今

   鉛錫場在東湖縣境宋史地理志硤州夷陵有鉛錫場昭君村在興山縣南有

   昭君院開寶元年移興山治於此又有昭君臺寰宇記漢王嬙即此邑之人故曰昭君之縣村連巫

   峽是此地聞見後録歸州有昭君村村人生女無美惡皆灸其面范成大集昭君臺在興山界中鄉

   人憐昭君築臺望之 按安陸府志昭君村在荆門州引杜甫詩羣山萬壑赴荆門生長明妃尚有

   村為證附記於此鎖水頭在歸州西五里輿地紀勝呉建平太守吾彦為鐵鎖横斷江路

   屈田在歸州東北水經注秭歸縣東北數十里有屈原舊田宅雖畦堰瀰漫猶保屈田之