Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/59

此页尚未校对


   吳人遜子永安二年拜鎮軍將軍都督西陵孫皓建衡二年拜都督信陵夷道樂鄉公安諸軍事西

   陵督步闡叛晉羊祜攻江陵楊肇軍西陵以為聲援抗令公安督孫遵禦祜而身率三軍圍闡擊肇

   大破之祜引軍還抗遂拔西陵城誅闡族及其將吏加拜都䕶武昌左都督鳳凰二年就拜大司馬

   荆州牧及病復言西陵國之西門乞益兵八萬以固守之三年卒官吾彦吳郡呉人為建平太

   守時晉王濬將伐呉造船於蜀彦覺之請増兵為備皓不從彦乃輒為鐵索横斷江路及師臨境縁

   江諸城皆望風降附惟彦堅守吳亡始降︹周︺趙煚天水西人閔帝時硤州刺史破蠻酋向天

   王鄭南鄉等陳將呉眀徹屢為寇患煚前後十六戰每挫其鋒以功授開府儀同三司︹隋︺趙

   軌雒陽人高祖時硤州刺史甚有恩惠︹唐︺許紹安陸人隋大業末夷陵通守唐授硤州刺

   史封安陸郡公紹境連王世充蕭銑其下為賊剽者皆見殺紹得敵人獨資遣之二邦感義殺掠為

   顔真卿京兆萬年人代宗時忤元載貶硤州司馬薛珏河中寶鼎人硤州刺史建