Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/87

此页尚未校对


  十里漢巫縣地晋置建始縣屬建平郡後周置業州隋廢州郡以縣屬清江郡義寕初復置業州唐

  貞觀中廢為縣屬施州宋元復舊明改設施州衞屯兵防範土人以縣屬四川夔州府 本朝初因

  乾隆元年改隸施南府

 ︹形勢︺五峯環其東客星峙其西東連荆楚西抵巴蜀

  地當巴荆之㑹隱然為西南重鎮

 ︹風俗︺山岡砂石不通牛犂惟伐木燒畬以種五穀

  隆冬可單盛夏可裌方輿勝覽

 ︹城池︺施南府城周九里有奇門四有濠明洪武十四年建 本朝乾隆二十六年修 恩

  施縣附郭宣恩縣城 本朝乾隆年間建來鳳縣城 本朝乾隆年間建嘉慶

  八年咸豐縣城舊為大田所城門四明洪武間築後圮 本朝乾隆間估定城基因