Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/88

此页尚未校对


  地險未建利川縣城 本朝乾隆年間建建始縣城周三里有奇門四明正德

  初建 本朝乾隆年間修

 ︹學校︺施南府學在象耳山下 本朝乾隆年閒嘉慶六年修入學額數八名恩施

  縣學在府南門内宋元州學舊址明洪武中遷南門外為衞學景泰中復舊 本朝康熙二十

  四年重建四十五年修雍正六年改為縣學入學額數十二名宣恩縣學在縣西 本朝

  乾隆五年建入學額數三名來鳳縣學在縣東 本朝乾隆五年建入學額數三名

  咸豐縣學 本朝乾隆年閒建入學額數三名利川縣學在縣東本朝乾隆

  五年建入學額數四名建始縣學在縣治西元大德年間建洪武七年重建後燬

  本朝康熙十二年遷於縣治北十三年復建舊址四十六年修乾隆年閒屢修入學額數八名

  山書院在府城内 本朝乾隆四十一年岐陽書院在來鳯縣内 本朝乾隆