Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/20

此页尚未校对


  州齊並因之梁増置羅巴武郴等州陳有湘巴沅

  郴四州隋大業初廢諸州改為長沙巴陵衡山武

  陵澧陽零陵桂陽等郡俱屬荆州唐武德初復改

  諸郡為州四年置潭州總管府七年改都督府開

  元二十一年又分屬江南西及山南東黔中道

  西道領鄂岳潭衡永道郴邵八州山南東道領澧朗二州黔中道領辰錦敘業溪五州廣德

  二年置湖南觀察使唐書方鎮表至德二載置衡州防禦使領衡涪岳潭郴邵

  永道八州治衡州上元二年廣德二年置湖南觀察使領衡潭邵永道五州治衡州大厯四年徙

  治潭州中和三年升欽化軍節光啟元年改武安軍節度五代時為楚馬殷

  所據殷所據潭衡澧朗岳道永邵辰郴溪錦奬十三州為今省境餘屬廣東廣西周廣