Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/49

此页尚未校对


   掠江陵拜緄為車騎將軍討之軍至長沙賊聞悉詣營道乞降進擊武陵蠻斬首四千餘級受降十

   萬餘人荆州平賜錢一億固讓不受度尚山陽湖陸人延熹五年沙零陵賊入桂陽交阯蒼

   梧二郡皆沒募兵討賊豫章艾縣六百餘人應募不得賞直遂反焚燒郡縣荆州刺史劉度擊之軍

   敗尚代為刺史躬率部曲與同勞逸廣募雜種諸蠻明設購賞進擊大破之桂陽宿賊渠帥卜陽潘

   鴻等畏尚威烈徙入山谷尚窮追數百里出兵三年羣寇悉定封右鄉侯遷桂陽太守徵還京師時

   荆州兵朱蓋等征戍役久財賞不贍忿恚復作亂與桂陽賊胡蘭等三千餘人復攻桂陽零陵於是

   以尚為中郎將發諸郡兵并勢討擊大破之斬蘭等餘賊走蒼梧詔賜尚錢百萬諸葛亮

   琅邪陽都人先主收江南以亮為軍師中郎將使督零陵桂陽長沙三郡調其賦税以充軍實時駐

   ︹晉︺杜預杜陵人為鎮南大將軍開楊口起夏水達巴陵千餘里内瀉長江之險外通零

   桂之漕南土歌之曰後世無叛由杜翁孰識智名與勇功應詹汝南南頓人武帝時鎮南大將