Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/86

此页尚未校对


  宋仍曰潭州宋史地理志潭州上長沙郡武安軍節度屬荆湖南路元

  至元十三年立安撫司十四年立行省改潭州路

  總管府十八年罷行省時遷治鄂州為湖南道宣慰司

  治天厯二年又升為天臨路明初改潭州府洪武

  五年又改長沙府隸湖廣布政使司

 本朝因之康熙三年移偏沅巡撫駐此為湖南省治

  領州一縣十一

  長沙縣附郭在府界西北東西距一百二十里南北距八十里東至瀏陽縣界一百里西至

  寕鄉縣界六十里南至善化縣界五里北至湘陰縣界八十里東南至瀏陽縣界八十里西南至湘

  潭縣治一百里東北至岳州府平江縣界一百五十里西北至益陽縣界一百里春秋時楚青陽地