Page:Sibu Congkan Xubian230-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-132.djvu/96

此页尚未校对


 安反側以勞瘁卒官民祀之王守仁祠張愫湘陰人張獻忠之亂愫甫十齡扶其祖奔城賊

 欲殺其祖愫以身翼蔽連受數刃賊義而舍之父殁廬墓三年  詔旌之温世儒

 人父崑來死獻賊之難世儒甫六歳哀毁過人康熙十一年舉於郷呉逆搆亂徴世儒逃避不辱

 陳鵬年湘潭人康熙進士初知西安縣復流民雪𡨚婦旋守江寕革重耗去關蠧後守蘇州

 攝藩篆平糶濬河鋤兇理枉雖疊遭吏議而 聖眷愈優以修書總裁臨視河道値武陟馬營

 口決兼漕渠淺淤鵬年躬親相度請於馬營上流及王家溝官莊峪諸處各閒引河以殺水勢壩埽

 旋合旋潰官民悉力竟告成功實授總河以勞卒於官  諭賜𥙊葬諡恪勤祀賢良祠

 之鈇湘陰諸生積學篤行舉動必依禮法授徒玉笥山先課以小學近思錄始及五經百家子

 史一時遊其門者皆彬彬可觀易貞言湘鄉人天性純和父卒廬墓三年事母盡色養終身

 不懈著周易講義家訓等康熙五十一年 旌王文清寕鄉人雍正進士官宗人府主