Page:Sibu Congkan Xubian230-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-132.djvu/99

此页尚未校对


  甚衆士僙至卽日釋無辜七十餘人未一載洊厯閩藩司盡發吏胥諸姦弊豪猾皆斂手屏息以勞

  瘁卒於官士僙性精敏遇事一本樸誠故所至有聲唐煥善化人乾隆辛酉郷舉知平陰縣修

  學校繕城隍明慎折獄逾年邑大治調知昌邑縣築土為隄遏濰水之衝又設土牛植櫸柳為久固

  計民利賴焉著有尚書辨譌石嶺詩集等書黃立隆寕鄉人乾隆癸酉拔貢生初知鉅鹿

  縣後擢大名府時山東賊王倫擾臨清與府接壞立隆募鄉勇分屯團練賊不敢窺調知天津府値

  𡻕旱辦賑不冐不遺全沾無算以勞疾告歸卒子湘南諸生奉繼母章佳氏至孝鞭撻皆跪受年二

  十九張九鉞湘潭人乾隆壬午舉人知峽江縣旋調南豐南昌俱有政聲後因公降職

  游嵩洛閒詩文益雄奇渾古總督畢沅雅重之主昭潭講席游其門者多所成就著有陶園文集詩

  集等書行世李芳燝湘鄉人幼遭賊亂父母俱被掠芳燝棄家尋親至貴州營負父歸復

  求其母於寶慶鄉村得生還其兄弟三人俱殁於兵哭覓其屍以葬乾隆七年  勅祀鄉賢入