Page:Sibu Congkan Xubian231-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-133.djvu/62

此页尚未校对


 嘉定六年永嘉陳君觀令平江遷建學前岳陽風土記王文正公嘗宰平江治有異政邑人爲立生

 祠至今尚存九君子祠在平江縣界東儒學左亦稱九君子堂元至正中建祀宋李儒

 用吳雄毛友城方暹許炳魯仕能萬鎭方輗鄒輗三賢祠在平江縣界西明建祀楚屈原

 宋王旦唐介老子祠在平江縣東道巖山宋公祠在平江縣東南祀明死節知縣

 宋鑑以典史張澄配吳王廟有二一在府治東一在華容縣倒馬崖下俱祀三國吳主孫權

 洞庭廟在巴陵縣南金沙洲上 本朝康𤋮十八年大兵駐此波濤不驚舟師克濟捷奏

  御製祭文遣官致祭著爲典虞喜志林洞庭湖神過客祈禱必驗分風送船湘水元夷鹿角西

 岸有沙聚起十餘丈名曰龍堆即洞庭廟也孝感廟在巴陵縣南南津港北岳陽風土記

 孝烈靈妃孝感侯廟秦武陵令羅君用因督鐵運溺水死其女挈弟尋父屍不獲亦赴水死邦人哀

 而祀之謂之羅娘廟靈響浸著凡有舟楫往還析之利涉後唐明宗天成二年丁亥湖南馬殷水制