Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/15

此页尚未校对


  尺於中盛夏無蛛網自宋至今不圯門外石鼔二光明如鏡臨巫水天安寺在武岡州治南

  梁武帝建宋徽宗改曰報恩龍潭寺在武岡州東一百二十里龍潭上名勝志龍潭上有

  寺卽唐鄧處訥所居處訥為唐武安節度使龍紀元年誥敕猶存勝力寺在武岡州南十

  五里雲山芙蓉峯上宋建一名雲山梵刹棲真觀在邵陽縣東一名白鶴觀下有飲鶴池名

  勝志唐吕仙遺跡在城東白鶴觀有所題絶句真跡開元觀在邵陽縣北唐建明冷謙嘗寓

  紫極宫在邵陽縣西宋端平中建女仙楊道圓羽化於此

 ︹名宦︺︹三國︺︹漢︺習珍襄陽人為零陵北部都尉孫權襲荆州珍與樊胄舉兵權遣潘濬討

  珍珍曰吾必為漢鬼不為呉臣月餘糧盡曰受漢厚恩報之以死遂伏剱自殺先主聞之哀悼贈邵

  陵太︹晉︺潘京武陵人樂廣稱其天才過人為邵陵令明於政術道不拾遺陶侃

  潯陽人惠帝時補武岡令與太守呂岳有嫌棄官歸鄭融永嘉中邵陵太守益州流人汝班等