Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/28

此頁尚未校對


   唐鳳儀邵陽人正徳進士授御史累擢僉都御史巡撫四川時芒部跳梁溽暑出師鳯

   儀疏請息兵而計擒渠魁沙保其患遂巳遷副都禦史楊益新化人正徳貢生奏免本縣浮

   糧任桐城丞督兵拒宸濠以功賜銀幣胡景隆邵陽人素負氣誼為鄉里推重嘉靖三年

   流寇入境郡守委景隆督民兵𠞰禦至燕子巖衆奔潰景隆獨力戰格殺五六人陷重圍死之

   恭新化人幼孤傭身供母每得食品未歸獻不敢先嘗及母喪以傭得資殮葬畫工作夜廬墓例

   哭泣盡哀如是者三年賀冕邵陽人嘉靖十年流寇刼掠冕率弟璋祥珍共禦賊援絶死之

   朱志清邵陽人嘉靖二十年妖賊李承賢倡亂志清與同縣彭珊奮力擒之不克俱死

   廷望新化人嘉靖進士累官户部主事榷税臨清秋毫無所私知鳳翔府捐俸賑饑遷甘肅行

   太僕寺卿致政歸惟圖書數篋楊軒城步人嘉靖末任重慶府通判遇事敢為土酋譚紹乾鳯

   繼祖相繼背叛巡撫檄軒督勦之相機設伏賊遂就擒車大任邵陽人幼頴悟稱奇童萬