Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/56

此頁尚未校對


  治中修乾隆二十六年修 衡陽清泉二縣附郭衡山縣城周七里有奇門六明正德

  中築 本朝乾隆二十年修耒陽縣城周二里有奇門五明正德中築 本朝康熙五

  十四年修乾隆二十七年重修常寕縣城周三里有奇門四明正統八年築 本朝康熙

  七年修雍正乾隆中屢修安仁縣城周二里有奇門五明正德十二年築 本朝康熙三

  十三年重築改門四乾隆二十七年重修酃縣城周二里有奇門四明嘉靖二年築 本朝

  康熙三十一年修

 ︹學校︺衡州府學在府治西南明李東陽記學舊在石鼓山宋開慶間燬於兵徙今金鼇寺

  地元至正中改建城西南成化中遷建左旁隙地即今學所 本朝順治康熙乾隆中相繼修葺嘉

  慶八年重修入學額數十七名舊額二十名雍正十一年裁三名歸桂陽州學衡陽縣學

  在縣西城外明洪武初因宋故址建後圮 本朝康熙元年重建雍正乾隆中屢修嘉慶元年重修