Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/58

此页尚未校对


   子燕居殿後韓昌黎周濓溪朱子張南軒祠堂韓昌黎貶陽山曾寓此景祐二年集賢校理劉亢請

   額賜名 本朝順治十四年重建康熙中屢修乾隆二十六年嘉慶二十年重修 按書院舊為尋

   真觀元和中州人李寛讀書其中刺史吕温訪之有過尋真觀訪李秀才書院詩是也宋至道三年

   邑人李士真請於郡守即尋真觀故址剏建書院以居學者景祐中賜額開慶中提學黃幹出公帑

   置廪以贍生徒與睢陽白鹿嶽麓稱四大書院蓬湖書院在衡陽縣西舊為臨烝書院在

   縣西北乾隆二十八年建四十二年遷建今所易今名嶽屏書院在清泉縣城南望嶽

   亭乾隆四十年建韋宙書院在衡山縣南十五里宙仕唐為永州太守退居衡山創書

   院於淨福山今遺址猶存清獻書院在衡山縣南宋趙抃寓居其地明嘉靖中因建書院

   文定書院在衡山縣西北紫葢峯下宋胡安國著書於此明宏治中建李東陽有記

   軒書院在衡山縣南嶽後宋張栻與朱子同遊講學於此集賢書院在衡山縣