Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/7

此页尚未校对


  崖芭蕉神童寨前等隘俱在州境西喉隘在新寕縣東南九十里魚峒隘

  寕縣西南設千長統制麻林等峒諸SKchar2石田隘在新寕縣西南設千長統制深冲羅繞二

  盆溪隘在新寕縣西南設千長統制黄卜峒黄桑隘在新寕縣西六十里

  門隘在新寕縣西有土城明嘗移武岡州巡司於此後巡司仍歸州設隘長統制大絹等峒

  黑田巡司在邵陽縣東七十里黑田市舊駐武岡州蓼溪乾隆二十五年改駐於此

  囘巡司在邵陽縣西北一百八十里洪武五年置 本朝因之江頭巡司

  步縣南九十里莫宜乾隆六年増置横嶺巡司在城步縣西南長安營城内乾隆二

  年設寨頭巡司六年更名移駐石門巡司在武岡州南六十里明置 本朝因之

  口巡司在武岡州北一百二十里一名峽口砦宋史地理志武岡大觀元年置峽口砦

  溪鎮在新化縣北百里舊設巡司乾隆四十年靖位鎮在新寕縣東南九十里接