Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/117

此页尚未校对


  溪東一名石林精舍唐郎士元有詩廣恩寺在辰溪縣西觀音山下初在縣南五觀山下名

  萬夀寺宋淳熙七年更名元時遷於此普化寺在漵浦縣治東宋元豐中建元妙

  觀在沅陵縣治東舊名紫極宫宋至道初改名天發元改今名内有翟柏廷丹臺遺跡開元

  觀在沅陵縣治東一名北極宫延禧觀在瀘溪縣治北舊名三清觀大酉觀

  在辰溪縣南大酉山下宋祥符間建龍溪觀在辰溪縣西南山今名龍興觀善卷墓在内

  景星觀在漵浦縣治東香鑪菴在瀘溪縣北三里菴踞山巔林木陰翳俯瞰江流遠

  看山色邑勝境也

 ︹名宦︺︹漢︺宗均南陽安衆人建武初補辰陽長其俗少學者而信巫鬼均為立學校禁淫祀人

  皆安之後為謁者會武陵蠻反圍武威將軍劉尚詔使均乘傳發江夏奔命三千往救之旣至而尚

  已沒會伏波將軍馬援至詔因令均監軍與諸將俱進賊拒阨不得前及馬援卒於師軍士多温溼