Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/40

此页尚未校对


  巡汛内唯瓦石磯與長沙府交界府境以瓦石磯為頂塘長沙營以八字汛為頂塘適中有彭池港

  為交會巡哨之地前此互諉不決康熙二十五年勘明以兩營通行汛防又有旱塘汛二一駐縣市

  一駐毛角口湯家坪在桃源縣西南四十里相近有項家坪桃源驛在桃源縣

  西南二里水驛明洪武十四年置 本朝因之又有綠蘿水驛明嘉靖七年併入桃源驛渡口

  市在武陵縣東十五里蔡家港市在武陵縣南十五里又縣西五里有新口市又西五

  里有余家港市又西十五里有河洑市瓦屋市在武陵縣南三十里又南十里有草茶市

  土橋市在武陵縣北二十五里又北二十五里有石公渡市又北二十里有周家店市

  岡市在武陵縣東北三十里滄港市在龍陽縣西十五里

 ︹津梁︺新陂橋在武陵縣東十里又石門橋在縣東南三十里仁智橋在武陵縣南門

  外城内東湖貯水難洩此橋以通城下陰溝又縣南六十里有官滄橋莫公橋在武陵縣