Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/49

此页尚未校对


   春蠻二萬人圍充城八千人寇夷道進討破之斬首數百級餘皆降服進乃簡選良吏得其情和在

   郡九年梁太后臨朝下詔贈進秩二千石賜錢二千萬應奉汝南南頓人武陵太守郴子也

   桓帝元嘉元年武陵蠻詹山等四千餘人叛屯結連年永興初拜奉武陵太守到官慰納山等皆悉

   降散於是興學校舉側陋政稱變俗坐公事免延熹中武陵蠻復寇亂荆州車騎將軍馮緄以奉為

   蠻夷所服請與俱征拜從事中郎奉勤設方畧賊破軍罷緄薦為司隸校尉陳奉延熹中武

   陵太守武陵蠻攻郡奉率吏人擊破之斬首三千餘級降者二千餘人陸康吳郡人績之孫

   光和元年遷武陵太守轉守桂陽所在稱之靈帝斂民田畝岀十錢鑄銅人康以百姓貧苦上疏諫

   ︹三國︺︹吳︺黃葢零陵泉陵人武陵蠻亂乃以益領太守時郡兵裁五百人因開城門

   賊半入乃擊之斬首數百餘皆奔走誅討渠帥附從者赦之自春訖夏寇亂盡平諸幽邃巴醴由誕

   邑侯君長皆改操易節奉禮請見郡境遂清後長沙益陽縣為山賊所攻益又討平加偏將軍病卒