Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/53

此页尚未校对


   德進柵險稱亂運率兵直其巢破四十二柵降其衆王樞豐城人紹興中為鼎州丞會茶

   寇騷⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾道路不通有欲焚山絕茶或欲官自便賣樞建議為長短引以便負販至今賴之鮑粹

   然處州人知常德府俗尚淫祀粹然閲訟見民有横死者疑為祭鬼即審覈伏其辜焚祠毁像由

   是訖息在官重湖清謐商舟安行庭訟不留貪猾吏為之絶迹邦乾道八年知常德府

   言江北之民困於酒坊至貧之家不捐萬錢則不能舉一吉凶之禮乃檢乾道重修勅令申嚴抑賣

   李燾眉州丹稜人孝宗時知常德府初澧辰沅靖四州置營田刀弩手募人開邊范世雄

   等附會擾民建炎閒罷之乾道中有建請復置者燾為轉運使嘗奏不當復已而提刑尹機迫郡縣

   行之田不能給燾至是又申言之請度田立額且約帥臣張栻列奏詔從之境多茶園異時禁切商

   賈率至交兵燾曰官捕茶賊豈禁茶商聽民自便訖無驚擾林文仲鼎州司法參軍政事

   確實不阿權貴州守李燾薦之於朝姚孳知桃源縣興利除害知無不為縣有虎患孳默禱於