Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/62

此页尚未校对


   運使時建廣源爲順州將城之頡謂無益朝廷從其議後知桂州海南黎人請出兵自効命頡處其

   事頡使一介往呼之出補牙校喜而去尋罷兵海外訖無事厯官河北都轉運使徙知瀛州湖北溪

   SKchar2叛朝廷以頡素望復徙知荆南至都門暴卒鍾正甫武陵人治平進士與李芾友善後爲

   廣東轉運使有美政蔡京置其名黨籍中坐謫楊縯武陵人志在泉石棄官隱桃源山徽宗時

   賜號沖眞處士王在武陵人治周禮端平初眞德秀知貢舉擢冠本經成進士後攝施州倅城

   陷死丁易東龍陽人咸淳進士官編修入元屢徵不仕築石壇精舍教授生徒捐田千

   畝以贍之著周易傳䟽事聞授以山長賜額沅陽書院︹明︺馬汝舟武陵人元末四方兵

   起團聚義兵以爲保障明初歸附總兵徐達令權知府事汝舟收集流亡勸課耕稼興建學校民獲

   蘇彬桃源人以縣多𮎰田科額累民上疏請蠲不報洪武二十八年擊登聞鼓自縊其下

   得疏懷中詔免糧二萬二千石併里爲五十六萬厯閒有司立廟以祀馮貴武陵人洪武進