Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/90

此页尚未校对


  嶺截然險峻水行則石峻湍急舟楫多阻陸行

  則重岡曲隴車難方軌為西南要害固寨之地

 ︹風俗︺夷獠雜居頗雜SKchar2宋郡縣志少鬬訟寡盜賊風土

  舊俗尚治屋宇連甍接棟覆以板竹地界山谿

  刀耕火種

 ︹城池︺辰州府城周五里有奇門七有濠明洪武初因舊址築 本朝康熙二十年四十四

  雍正八年十二年屢修 沅陵縣附郭瀘溪縣城周三里有奇門四崇禎十三年

   本朝雍正十一年修辰溪縣城周二里有奇門五明正統閒因舊址築 本朝康𤋮

  年閒漵浦縣城周三里有奇門四元至正閒築明萬厯初修 本朝雍正年閒重修

 ︹學校︺辰州府學在府治東舊在府治東南 本朝康熙中改建今所乾隆中屢修嘉慶二