Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/12

此页尚未校对


 本朝初因之康熙三年移巡撫駐長沙府乾隆元年

  升沅州為府於府治置芷江縣分辰州府之黔陽

  麻陽二縣隸焉領縣三

  芷江縣附郭東西距二百七十里南北距一百一十五里東至辰州府辰溪縣界一百三十

  五里西至晃州㕔界八十三里南至黔陽縣界四十五里北至麻陽縣界七十里東南至辰州府辰

  溪縣界一百四十里西南至貴州天柱縣界一百一十里東北至麻陽縣界一百三十里西北至貴

  州思州府黄道土司界八十五里漢置舞陽縣隸武陵郡後漢省晉太康間復置舞陽縣義熙中徙

  治故鐔成縣今為黔陽縣境梁陳隋為龍檦縣地唐初為龍標夜郎縣地天授中析置渭溪縣先天

  中又析置潭陽縣屬沅州大厯五年屬敘州五代時楚以潭陽縣為懿州治後改洽州治宋熙寕中

 置盧陽縣為沅州治元為沅州路明洪武八年縣入州 本朝乾隆元年置縣曰芷江為沅州府