Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/13

此页尚未校对


  黔陽縣在府南九十里東西距一百六十五里南北距一百里東至寶慶府武岡州界

  二百四十里西至芷江縣界四十五里南至靖州㑹同縣界三十五里北至辰州府辰溪縣界一百

  八十里東南至寳慶府武岡州界百六十里西南至貴州鎮遠府天柱縣治一百八十里東北至辰

  州府漵浦縣治二百里西北至沅州府治九十里漢置鐔成縣隸武陵郡後漢因之晉義熙中省移

  舞陽縣治於此齊改曰㵲陽梁改為龍檦縣隋屬沅陵郡大業以後縣廢唐武德中復置改名龍標

  縣屬辰州貞觀八年為巫州治又析置朗溪縣天授二年為沅州治開元十三年仍為巫州治大厯

  五年為敘州治五代没於蠻宋𤋮寕七年置黔江元豐三年併鎮江寨入為黔陽縣隸沅州元屬

  沅州路明隸沅州屬辰州府 本朝乾隆元年屬沅州府麻陽縣在府北一百二十里東西

  距一百七十里南北距一百里東至辰州府辰溪縣界一百三十里西至貴州銅仁府銅仁縣界五

  十里南至芷江縣界五十里北至鳯凰𠫊界五十里東南至芷江縣界百二十里西南至芷江縣界