Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/15

此页尚未校对


  然中土之風明辰州府志

 ︹城池︺沅州府城周五里有奇門四水門一明洪武初因宋址築土城嘉靖中甃石 本朝

  順治康熙間屢葺乾隆十八年二十九年重修 芷江縣附郭黔陽縣城周三里有奇門

  四明正統間築成化中甃石 本朝康熙年間屢修雍正六年乾隆四十六年重修麻陽縣

  城周三里有奇門五明洪武初築正德中甃磚本朝康熙雍正年間屢葺乾隆七年五十三年

  

 ︹學校︺沅州府學在府治東舊為州學在州東南宋大觀中建明嘉靖萬厯中屢遷 本朝

  康熙二年重建四十一年改建州城北乾隆二年升州為府改州學為芷江縣學別建府學於今所

  二十一年四十五年嘉慶十一年屢修入學額數十四名舊額十五名嘉處二十三年割芷江縣地

  設晃州㕔分撥一名歸入㕔學芷江縣學在府城南舊在城北乾隆二年升州為府設縣