Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/42

此页尚未校对


  鎮逺府天柱縣為峒水所必由明時木商皆聚於此後移天柱之逺口宋史地理志沅州元豐三年

  置托口砦八年罷方輿紀要托口當九溪諸蠻之衝今為戍守處銅安砦在黔陽縣東北

  今名銅灣砦宋史地理志辰溪有銅安砦熙寕七年廢又沅州宣和元年復置銅安砦黔陽

  堡在黔陽縣無水南明景泰初置後徙於縣西門内安溪堡在麻陽縣東南八十里

  小坡哨在麻陽縣西三十里石羊哨在麻陽縣北六十里龍首營在麻陽縣

  東九十里濫泥坪明建羅舊驛在芷江縣東北四十里明置 本朝乾隆二十年裁五十

  七年移榆樹灣外委駐守於此富順新市在黔陽縣東南六十五里 本朝康熙六年

  市今為窯廠

 ︹津梁︺洛溪橋在芷江縣東十里雙橋在芷江縣東二十里州志即古之結溪橋

  蓮橋在芷江縣東四十里跨浮蓮溪一名青鶴橋永興橋在芷江縣西四十里宋紹